Blog

Upptäck framtiden för videoproduktion med OpenAI's Sora, en AI-modell som genererar realistiska och fantasifulla scener från textinstruktioner. Lär dig om dess förmågor, begränsningar och hur den revolutionerar den kreativa branschen. Få insikter om dess världsmodell, tekniska arkitektur och de åtgärder OpenAI vidtar för att säkerställa säkerhet och etisk användning. Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI-genererat videomaterial och utforska potentiella tillämpningar för filmskapare, designers och konstnärer.