Blog

Khám phá tương lai của việc tạo video với Sora của OpenAI, một mô hình AI tạo ra các cảnh thực tế và sáng tạo từ hướng dẫn văn bản. Tìm hiểu về khả năng, hạn chế và cách mà nó đang cách mạng hóa ngành công nghiệp sáng tạo. Nhận thông tin về mô hình thế giới của nó, kiến trúc kỹ thuật và các bước mà OpenAI đang thực hiện để đảm bảo an toàn và việc sử dụng đạo đức. Cập nhật thông tin về các tiến bộ mới nhất trong nội dung video do AI tạo ra và khám phá các ứng dụng tiềm năng cho các nhà làm phim, nhà thiết kế và nghệ sĩ.